Русенски депутат настоява за отнемане на лицензи на енергийни оператори заради оставени без ток населени места

Снимка: ПП "Атака" - Русе
Снимка: ПП "Атака" - Русе

Русенецът проф. Любомир Владимиров, който е народен представител на партия "Атака" от 4 МИР - Велико Търново, е изпратил отвоено писмо до министъра на енергетиката в оставка Теменужка Петкова с настояване за сурови санкции спрямо енергийните оператори. Причините са нарушеното електрозахванване на много места в страната, както и системната липса на готовност от страна на компаниите за зимните месеци. 

Проф. Владимиров посочва, че не са спазени основни ангажимента от страна на дружествата, особено като се има предвид, че става дума за критична инфраструктура каквато е електропреносната мрежа. 

Прилагаме пълния текст на писмото на проф. Владимиров:

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР, 

СЧИТАМ ЗА НЕОБХОДИМО НЕЗАБАВНО ДА СЕ ПРЕКРАТЯТ И ОТНЕМАТ ЛИЦЕНЗИТЕ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ!

СВОЕВРЕМЕННО СЛЕДВА ДА СЕ КОМПЕНСИРАТ БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ, КОИТО  ЖИВЯХА ДЕНОНОЩИЯ БЕЗ ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ПРИ ОТРИЦАТЕЛНИ ТЕМПЕРАТУРИ  ! 

Въпреки заявената готовност и уверенията на държавните органи и енергийните предприятия повредите по  електроразпределителната мрежа през периода 06-09.01.2017 г. не бяха отстранени своевременно. 

В стотици  населени места в България електрозахранването бе прекъснато и над 100 000  български граждани, съвестни платци бяха принудени да битуват без електрическа енергия и елементарни условия. Случи се това, на което сме свидетели всеки зимен сезон!

На 06.01.2017 г.  без електрозахранване са около 490 населени места в областите Добрич, Силистра, Търговище, Разград, Русе, Шумен, Габрово, Варна и Велико Търново. Усложнена е била ситуацията в област Стара Загора, където общо 67 села са били цялостно или частично с нарушено електрозахранване, а в област Сливен са засегнати са общо 43 села.

Според действащите нормативни актове енергийните предприятия са длъжни да извършват дейността си в интерес на обществото и на отделните клиенти. Те трябва обезпечават сигурност на снабдяването, включително защита на обектите в енергетиката, представляващи критична инфраструктура, непрекъснатост, качество и  ефективно използване на енергията, опазването на околната среда, живота, здравето и собствеността на гражданите. 

Операторът на електропреносната мрежа по всяко време трябва да действа така, че да осигури наличността на необходимите му ресурси за изпълнение на преноса по подходящ и ефективен начин, както и постоянно да се грижи за развитието и поддръжката на ефективна и сигурна преносна мрежа.

Скъсаните проводници, падналите стълбове и невъзможността да се осигури нормално електрозахранване понякога повече от 48 часа, дори и в летните месеци, ярко контрастират със задълженията на енергийните предприятия да осигурят разширението, реконструкцията и модернизацията на преносната мрежа в съответствие с дългосрочните прогнози и планове за развитие на електроенергетиката на България. 

Според Закона за енергетика, министърът на енергетиката трябва да провежда предварителен, текущ и последващ контрол за техническото състояние и експлоатацията на енергийните обекти и тяхната готовност за работа при природни бедствия и военно положение. 

Министерство на енергетика, както и Комисията за енергийно и водно регулиране,  трябва да следят за спазване условията по издадените лицензи на енергийните предприятия, както и да ги задължават, в интерес на обществото, да осигуряват непрекъснатост на доставките на електрическа енергия.

Във връзка с горепосоченото, следва да се проверят и разследват действията на енергийните предприятия по невъзможността им поредна година превантивно да обновят, подготвят и съхранят целостта на електропреносната мрежа! 

Отново и поради системна невъзможност  да поддържат сигурността и ефективността на електроснабдяването, което е пряко свързано с живота и здравето на българските граждани, трябва да бъдат отнети лицензите за работа, и същевременно да се компенсират страданията на българските граждани – потребители на електрическа енергия!

Коментари