• Снимка: topnovini.bg

Министерство на икономиката, съвместно с Русенския университет „Ангел Кънчев” и Startup Factory, провеждат днес семинар на тема „Градска среща за развитие на предприемаческата среда”. Той бе открит от ректора на университета проф.д-р Велизара Пенчева, която обърна внимание на важността на икономическата подготовка, която факултет "Бизнес и мениджмънт" дава на своите студенти.  

Целта на събитието е да се стимулира конструктивен диалог между институциите и предприемаческата общност, за да се откроят потенциални възможности за развитие на икономическата среда в Русе и региона. Участие вземат представители на публични институции, малки предприятия и стартъпи, среден и голям бизнес, с интерес към отворените иновации, научноизследователски организации, образователни институции, споделени работни пространства, НПО сектор и др.

В програмата са включени две едночасови работни сесии, по време на които участниците ще дискутират по поставените въпроси. Локален партньор на събитието е Факултет „Бизнес и мениджмънт” на университета, заедно с интегрирания в него Център за насърчаване на предприемачество. Ще бъде споделен опитът, който Бизнес факултета има в обучението и подпомагането на предприемачеството през последните 16 години, особено след дадената позитивна оценка на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD) през 2014 г. и представянето на университета в конференция на Европейската комисия в Брюксел през месец май 2016 г.

Очаква се след събитието да бъдат формулирани предложения за приоритетни мерки и краткосрочни цели в следните области – развитие на предприемаческата екосистема в региона, подобрена среда за стартиране на бизнес, стимули за млади предприемачи, улеснен достъп до ресурси и материална база, и други.

Реагирай на публикацията

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Общество

Политика

Икономика

Закон и ред

Здраве

Култура

Образование

Свят

Спорт

Любопитно