• Снимка: Topnovini.bg /архив/

Решението за отдаване под наем на трите павилиона за продажба на кафе, чай, безалкохолни напитки и закуски за срок от пет години е взето на заседание на Общински съвет – Русе от април 2012 г. Става въпрос за малката градинка на централния площад „Свобода“, припомнят съветниците от групата на „Патриотите, ВМРО и Глас народен“.

Общинските съветници констатират, че със същото решение са одобрени и конкурсните условия за провеждане на публично оповестен конкурс. Съгласно точка трета от решението, спечелилите конкурса се задължават да изградят за своя сметка, съразмерно на наетата площ, детска площадка в малката градина по проект, одобрен от Община Русе. Изграждането на площадката е следвало да се случи в шестмесечен срок от сключването на договора.

Видно е, че към днешна дата детската площадка е все още неизградена, отчитат старейшините.

В тази връзка те настояват кметът Пламен Стоилов да припомни кои са фирмите спечелили конкурса за поставяне посочените павилиони и защо няколко месеца преди изтичане на договора с тях площадка все още не е изградена.

„Какви действия предприехте през изминалите години, за да защитите обществения интерес за изграждане на детска площадка, каквато е имало десетилетия наред на това място? Предвиждате ли предявяване на иск в съда срещу наемателите, с оглед обезщетяване на Община Русе, във връзка с неизпълнените конкурсни условия?“, питат още общинските съветници, като настояват да им бъдат предоставени копия от всички документи, във връзка с провеждането на конкурса.

Реагирай на публикацията

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Общество

Политика

Икономика

Закон и ред

Здраве

Култура

Образование

Свят

Спорт

Любопитно