64 869 жилищни сгради или с 16 повече спрямо 2015 година е фондът в област Русе. Това сочат данни на Териториално статистическо бюро – Север до началото на тази година.

В градовете се намират 26 860 жилищни сгради, а в селата – 38 009 . Жилищните сгради в областта представляват 3.1% от общия жилищен фонд в страната, като делът им в градовете и селата съответно е 3.5 и 2.9%.

Според разпределението на жилищните сгради по конструкция преобладават тухлените сгради с гредоред – 35 451 или 54.7% от всички жилищни сгради, следвани от тухлените сгради с бетонна плоча – 20 629 или 31.8%. Панелните жилищни сгради в областта са 549, а тези със стоманобетонна конструкция – 1 276. В градовете се намират 80.3% от панелните, 54.9% от стоманобетонните, 57.1% от тухлените сгради с бетонна плоча и 34.1% от тухлените сгради с гредоред.

В област Русе преобладават едноетажните жилищни сгради – 40 232 или 62% от всички сгради в областта. Сградите на два етажа са 22 355 (34.5%), триетажните са 986, а 1 219 са жилищните сгради от четири до девет етажа. Към 31.12. 2016 г. на територията на областта има 77 жилищни сгради на десет и повече етажа, които се намират в град Русе. В селата на областта няма жилищни сгради на повече от четири етажа, като четириетажните са само 3.

Разпределението на жилищните сгради по години на построяване е следното: 30 275 сгради са построени до 1960 г., а 1 507 от тях са въведени в експлоатация преди 1918 година. Според структурата на жилищните сгради по общини, делът на сградите, построени преди 1918 г. е най-голям в община Русе - 3.1%, докато в общините Борово и Сливо поле той е едва 1.0% от общия брой сгради в съответните общини. Относителният дял на сградите, построени до 1960 г., в структурата на сградния фонд по общини, варира между 62.6% в община Борово и 34.4% - във водещата община Русе. Най-много са жилищните сгради, построени в периода 1946 - 1960 г. - 18 614 или 28.7% от общия жилищен фонд. След 1990 г. са построени 4 094 сгради, като 38 са въведени в експлоатация през 2016 година.

Най-голям е броят на жилищните сгради в община Русе - 26 396 или 40.7% от общия брой в областта. Близо половината от сградите в общината са тухлени с бетонна конструкция. В град Русе сградите са 14 568 или 55.2% от жилищния фонд в общината и съответно 54.2% от общия брой на жилищните сгради в градовете на областта. Шест от всеки десет сгради в областния град са едноетажни (8 831), 3 878 са двуетажни, 605 са триетажни, а 1 254 са над три етажа.

Към края на миналата година броят на жилищата в област Русе е 125 556 или с 86 повече в сравнение с 2015 година. В градовете се намират 88 176 жилища или 70.2% от общия брой. Жилищата в град Русе са 74 317 или близо 60% от общия брой в областта. През 2016 г. новопостроените жилища в областта са общо 108, от които 99 се намират на територията на община Русе, а 82.8% от тях са в град Русе.

Реагирай на публикацията

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Общество

Политика

Икономика

Закон и ред

Здраве

Култура

Образование

Свят

Спорт

Любопитно