Ден на отворените врати организира Административният съд в Шумен по повод Деня на Конституцията и на юриста. От 9.00 ч. до 17.00 ч. посетителите ще бъдат запознати с устройството на съда, с принципите на неговото функциониране, с видовете спорове, които се разглеждат в съда и с движението на делата.

Административният съд в Русе също отбелязва празника. Началото на кампанията ще бъде поставено с публично разпределяне на делата в 10.00 ч., а малко по-късно (от 10.30 ч.), е предвидена информационна обиколка, в рамките на която ще бъде представена вътрешноорганизационната дейност на институцията.

В 11.30 ч. студенти от втори курс на специалността „Право” на Русенския университет ще разиграят симулативен административен процес. 

За първи път в Деня на отворените врати ще бъде организирана образователна правна работилница „Съдебно кафене“ с ученици от Х клас на Профилирана английска гимназия „Гео Милев“. Събитието е с начален час 13.30 ч. в Тържествената зала на съда, а фасилитатор в предстоящата среща ще бъде съдия Елга Цонева.

Реагирай на публикацията

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Общество

Политика

Икономика

Закон и ред

Здраве

Култура

Образование

Свят

Спорт

Любопитно